Bedriftshelsetjeneste

Vi tilbyr gode BHT -løsninger for alle typer bedrifter. Ledere og medarbeidere fungerer best friske. Vi har arbeidsmedisiner, yrkeshygeniker, allmennleger, gynekolog, kardiolog, lungelege, dykkerlege, flylege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, psykiater, gestalt terapeut, hudlege og infeksjonsmedisiner med på laget.

Kontakt oss


Bedriftshelsetjenesten på Legevakt Vest kan også tilby egen psykologtjeneste. Vi vil kunne tilby rask behandling. Vi erfarer at stadig flere bedrifter ønker å gi sine ansatte et slik tilbud, for å gi økt jobbmestring og livskvalitet hos den enkelte medarbeider. Rask behandling vil kunne forhindre eller avkorte et sykefravær.

Internkontroll

Internkontrollforskriften er en lov som skal overholdes på lik linje med andre lover. Rent praktisk er det en beskrivelse på hvordan man kan jobbe for å leve opp til AML. HMS-revisjon er en vurdering av det systematiske HMS-arbeidet og et bidrag til forbedringer av arbeidsmiljøet og bør gjennomføres en gang pr. år.

Fysisk arbeidsmiljø

Risikoanalyse er et ulykkesforebyggende tiltak. I samarbeid med bedriften identifiseres risikoforhold. Vi kan bidra i revisjonen av slike analyser samt utarbeide forslag til risikoreduserende tiltak. Det er flere forhold som er av betydning for et godt inneklima. Vi har kunnskap om dette og kan komme med nyttig informasjon og rådgivning. Vi utfører målinger av forskjellige parameter, f.eks. belysningsstyrke, og vurderer måleresultatene i forhold til grenseverdier/normer samt for eventuell risiko for helseskade.

Helsekontroller
  • Helseattester sjømenn, røykdykkere m.f.
  • Arbeidsrelatert helseovervåkning og oppfølging
  • Målrettede helsekontroller
  • Henvisning videre/hjelp til raskere behandling
  • Yrkessykdomsvurdering og melding om yrkessykdom

De målrettede helsekontrollene gjøres i hvert 3. år, oftere dersom arbeidet medfører spesielle risikoforhold. Det er også mulighet for å ta kontakt for individuelle konsultasjoner om helseplager knyttet til arbeidssituasjon.

Sykefraværsoppfølging

Oppfølging av langvarig og/eller hyppige sykefravær. Vi bistår bedriftene med å utarbeide rutiner for oppfølging av sykefravær i bedriften samt med å finne bedriftsinterne løsninger til det beste for den ansatte og bedriften ut fra de muligheter som finnes i virksomheten. Vi kan bidra med individuelle samtaler og funksjonskartlegging av den sykemeldte, samt delta på dialogmøter.

Nyttige lenker
Arbeidstilsynet

Om Legevakt Vest

Legevakt Vest er et tverrfaglig medisinsk senter lokalisert på Ullern i Oslo.
Vår legevakt er åpent hver dag hele året!

Silurveien 2, 0380 Oslo

23 25 11 11

kontakt@legevaktvest.no